Pikabetoni 25/1000 Kg

11.94 
Pikabetoni
+

PIKABETONI - NOPEUTTA VAATIVIIN TÄYTTÖ-, TASAUS- JA VALUTÖIHIN

 • Puristuslujuusluokka C30/37
 • Enimmäisraekoko 0-4 mm
 • Menekki: 25 kg:n säkistä saadaan n. 0,013–0,015 m³ betonia
 • Pakkauskoot: 25 kg ja 1 000 kg

Soveltuu tasauskerrosten valamiseen, betonipintojen valamiseen ja vanhan betonin korjaamiseen, pienten betonirakenteiden valamiseen, asennusvirheiden korjaamiseen sekä erilaisiin valutöihin.

UNINAKS AS on yksi Baltian suurimpia kuivalaastivalmistajia. Tuotteiden hinta/laatu suhde on erinomainen. Kaikille Uninaksin tuotteille on myönnetty vastaavuussertifikaati, johon perustuu koko tuotantoprosessi ja valmiiden tuotteiden tarkastus.

PIKABETONI

 • Puristuslujuusluokka C30/37 EVS-EN 206:2014
 • Sisä- ja ulkokäyttöön

KOOSTUMUS

Täyteaine (0-4 mm), pikasementti, käsittelyä helpottavat lisäaineet.

VALMISTELUTYÖT

 • Tarvittava määrä jauhetta kaadetaan sekoitusastiaan tai sekoittimeen.
 • Lisätään vettä 18 % laastin painosta (4,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
 • Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes betoni on kokonaan kostunut.
 • Sekoitettu betoni on käytettävä 10-15 minuutin kuluessa veden lisäämisestä.

TEKNISET TIEDOT

 • Kovettuneen betonin puristuslujuusluokka C30/37 EVS-EN 206:2014
 • 25 kg:n kuivabetonisäkistä saa noin 12 litraa valmista betonia (0,012 m³).
 • Normaaliolosuhteissa kovettuva betoni saavuttaa seuraavat likimääräiset puristuslujuudet:
 • 2 tuntia 15 MPa
 • 4 tuntia 20 MPa
 • 6 tuntia 28 MPa
 • 24 tuntia 30 MPa
 • 28 vuorokautta yli 37 MPa
 • HUOM.! Alhaiset lämpötilat hidastavat betonin kovettumisnopeutta.
 • Kuivalaastin tiheys 1,6 kg/dm³
 • Keskimääräinen vedenimukerroin C =0,1 kg/(m2 min0,5) EVS-EN 1015-18
 • Ilman lämpötila laastin käytön aikana +1°…+30 °C

SUOSITUKSET JA VAROITUKSET

 • Pikabetonia käytettäessä tulee alustan ja ympäristön lämpötilan olla plussan puolella. Juuri valettu betoni tulee suojata jäätymiseltä.
 • Tuoretta betonia on suojattava kuivumisen aikana sateelta ja suoralta auringonvalolta.
 • Kovettuvan betonin lämpötila nousee huomattavasti.
 • Tuote sisältää sementtiä. Veden kanssa kosketuksiin joutuessaan muodostuu emäksinen reaktio. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla puhtaalla vedellä. Tarkemmat tiedot löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

 • Jauhe säilytetään säkeissä kuivissa tiloissa.
 • Laastijauheen säilymisaika on 6 kuukautta.

Uninaks Kayttoturvallisuustiedote (Uninaks_Kayttoturvallisuustiedote.pdf, 110 Kb) [Lataa]

Uninaks sertifikaatti (Uninax_sertificate.pdf, 1,233 Kb) [Lataa]

Uninaks cement safety cetrificate (Uninaks_cement_safety_cetrificate.pdf, 191 Kb) [Lataa]